Επικοινωνία Ανακοινώσεις
Η Εταιρία Ο Στόχος Τα Στελέχη μας Τα Προϊόντα

Τα στελέχη μας

Τα στελέχη της CRC A.E.B.E γνωρίζουν τις συνθήκες της τοπικής αλλά και της ευρύτερης περιφερειακής αγοράς πληροφορικής στη Δυτική Ελλάδα και έχουν εξειδίκευση σε μικρά και μεγάλα έργα Πληροφορικής στον Ιδιωτικό αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση των βασικών στελεχών της CRC A.E.B.E:

1.Βασιλείου Επαμεινώνδας
Μαθηματικός, Προγραμματιστής Η/Υ.

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Απόφοιτος Σεμιναρίου στην Ανάλυση και τον Προγραμματισμό Η/Υ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας.

2.Αλεξόπουλος Παναγιώτης
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων, υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων

3.Παπαλεξάτος Ελευθέριος
Προγραμματιστής Η/Υ. Πιστοποιημένος Consultant Singularlogic.Διευθυντής Τμήματος Software.