Επικοινωνία Ανακοινώσεις
Η Εταιρία Ο Στόχος Τα Στελέχη μας Τα Προϊόντα

Ο στόχος μας

Η CRC AEBE είναι μια εταιρία που ξεκίνησε από ανθρώπους με μακρόχρονη εμπειρία στην αγορά Πληροφορικής. Διαθέτουν μεγάλη πείρα στην μελέτη, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης. Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες με άρτια κατάρτιση, βαθιά γνώση και πλούσια εμπειρία στον χώρο της Πληροφορικής. Διέπονται από τεχνοκρατισμό και ρεαλισμό, με αποτέλεσμα οι λύσεις που προτείνουν να μπορούν να εφαρμοσθούν με τον καλύτερο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα στελέχη της CRC AEBE μπορούν να παρέχουν μηχανογραφικές υπηρεσίες, εκπαίδευσης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τα έργα πληροφορικής. Επίσης παρέχουν υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ιδιωτικές, καθώς και Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα. Βασικός γνώμονας κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι η πρακτική προσέγγιση και υποστήριξη των πελατών τόσο κατά την εφαρμογή της μελέτης όσο και μετά την πλήρη υλοποίησή της.