Επικοινωνία Ανακοινώσεις
Η Εταιρία Ο Στόχος Τα Στελέχη μας Τα Προϊόντα

H Εταιρεία μας

Οι εγκαταστάσεις της CRC A.Ε.Β.Ε. βρίσκονται στην οδό Αρέθα 15 στην Πάτρα.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Eμπορίου και στο Επιμελητήριο Αχαΐας.