Επικοινωνία Ανακοινώσεις
Η Εταιρία Ο Στόχος Τα Στελέχη μας Τα Προϊόντα

Ανακοινώσεις

Karamouzis Optical Group - Νέο έργο μηχανογράφησης της CRC A.E.B.E.

Κατεβάστε το αρχείο


Δημοσίευση Ισολογισμού 2014

Κατεβάστε το αρχείο


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30/06/2015

Κατεβάστε το αρχείο


Δημοσίευση Ισολογισμού 2013

Κατεβάστε το αρχείο


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 30/06/2014

Κατεβάστε το αρχείο


Δημοσίευση Ισολογισμού 2012

Κατεβάστε το αρχείο


Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 17/06/2013

Κατεβάστε το αρχείο